RecruitMilitary

Job listings for veterans

Found 286 jobs

Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
8hours agoh
Date Posted:2021-08-19-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, Poland______________________________________________________________________________________________________________________ Projektant CAD NXZakres obowi__zk__...
Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
5days agod
Date Posted:2021-07-23-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, PolandW zwi__zku z rozwojem poszukujemy kandydat__w na stanowisko: KupiecMiejsce pracy:__Wroc__awJakie wyzwania czekaj__ na Ciebie na nowym stanowisku? Realizow...
Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
2weeks agow
Date Posted:2021-06-15-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, Poland______________________________________________________ IN__YNIER DS. OBLICZE__ I ANALIZ WYTRZYMA__O__CIOWYCH (MES) Jakie wyzwania czekaj__ na Ciebie na no...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-03-03-08:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandSta__ysta w Dziale KonstrukcjiZAKRES OBOWI__ZK__W:Sta__ zwi__zany jest z: Uczestnictwem w realizacji bie____cych projekt__w Dzia__u Konstrukcji Opracowaniem te...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-07-02-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandStarszy Operator Narz__dziowni ___ FrezerZadania: samodzielna obs__uga 3-osiowej frezarki CNC z dodatkow__ podzielnic__ na 4 i 5 o__. samodzielne wytwarzanie...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-05-11-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandP__atny Sta__ w Dziale Narz__dziowni ZAKRES OBOWI__ZK__W:Sta__ zwi__zany jest z: Uczestnictwem w realizacji bie____cych projekt__w Dzia__u Narz__dziowni Poznan...
Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
5days agod
Date Posted:2021-07-28-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, PolandW zwi__zku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydat__w na stanowiskoMistrz Produkcji (MRO)Jakie wyzwania czekaj__ na Ciebie na nowym stanowisku? Organi...
Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
1day agod
Date Posted:2021-06-22-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, PolandW zwi__zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydat__w na stanowisko:TECHNIK PRZEGL__D__W LOTNICZYCH (MRO)Jakie wyzwania czekaj__ na Ciebie na no...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-08-24-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandM__odszy Operator Linii Gi__cia i SpawaniaObowi__zki: obs__uga narz__dzi r__cznych do obr__bki metali (spawarki orbitalne, myjki, maszynki pneumatyczne, plano...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-08-04-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandOperator CNC - FrezerZadania: obs__uga obrabiarek CNC - Frezarek przestrzeganie procedur jako__ciowych monitorowanie stanu technicznego maszyn praca z dokument...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-08-20-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandM__odszy Inspektor Bada__ Nieniszcz__cychObowi__zki: prowadzenie bada__ nieniszcz__cych w ramach posiadanych kwalifikacji dba__o____ o przebieg bada__ zgodnie ...
Raytheon|Niepołomice
1day agod
Date Posted:2021-08-04-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandStarszy Analityk Finansowy ___ praca zdalnaZadania: Udzia__ w procesie planowania (bud__et kr__tko/d__ugoterminowy) Kontrola realizacji i analiza odchyle__ ...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-05-20-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandInspektor Kontroli Jako__ciZadania: obs__uga i programowanie maszyn pomiarowych CMM, nadzorowanie wszystkich etap__w procesu produkcyjnego, weryfikowanie zgodn...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-06-10-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandM__odszy Operator Linii LutowaniaZadania: obs__uga narz__dzi r__cznych do obr__bki metali (urz__dzenia do lutowania indukcyjnego, zgrzewarki, planowarki do rur...
Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
1month agom
Date Posted:2021-05-05-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, PolandZakres zada__: Budowanie i implementacja strategii Dzia__u Zakup__w Nieprodukcyjnych Budowanie d__ugotrwa__ych relacji z dostawcami oraz kszta__towanie za...
Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
8hours agoh
Date Posted:2021-09-15-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, PolandOpis stanowiska:Praca jako in__ynier konstruktor w zespole projektowym- konstruowanie r____nego typu zawor__w (hydrauliczne/pneumatyczne).Oczekiwania od k...
Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
1day agod
Date Posted:2021-08-03-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, PolandWdra__a, modyfikuje, utrzymuje systemy jako__ci, kontroli i protoko__y w procesach wdra__ania produktu. Pracuje nad projektami i specyfikacj__ produktu, o...
Raytheon|Niepołomice
8hours agoh
Date Posted:2021-06-08-07:00Country:PolandLocation:Grabska 4, Niepolomice 32-005, PolandM__odszy Operator Linii LutowaniaZadania: obs__uga narz__dzi r__cznych do obr__bki metali (urz__dzenia do lutowania indukcyjnego, zgrzewarki, planowarki do rur...
Raytheon|Jasionka
1day agod
Date Posted:2021-08-10-07:00Country:PolandLocation:Taj__cina 111, 36-002 Jasionka, PolandObowi__zki Samodzielnie opracowuje procesy technologiczne oraz odpowiada za tworzenie __dokument__w procesowych __w podleg__ym zespole. Wspiera popraw__ produ...
Raytheon|Wroclaw, Lower Silesia, United States
8hours agoh
Date Posted:2021-06-16-07:00Country:PolandLocation:Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, PolandZakres obowi__zk__w: Prowadzenie projekt__w rozwojowych podzespo____w hydraulicznych oraz powietrznych dla przemys__u lotniczego Wycena projekt__w Ustalen...