Vallensbæk Strand,

Join a team recognized for leadership, innovation and diversity

Customer Experience Specialist

Formålet med denne rolle er at være bindeleddet mellem vores kunder og vores medarbejdere således at vi til enhver tid lever op til  vores kunder forventninger og krav som en del af de aftaler vi har indgået med vores kunder i Danmark. 

Endvidere er det formålet, at du i rollen driver initiativer og aktiviteter, der bringer os tættere på vores kunder i såvel forståelse og samarbejdet i bred forstand.

Ansvarsområder

 • Varetage enhver form for kundehenvendelse og sikre, at der bliver taget hurtigt, effektivt og professionelt hånd om henvendelsen
 • Sikre input og bidrag med rettidig omhu, der medvirker til at vores digitale processer understøtter den gode kundeoplevelse
 • Support og opfølgning på aktiviteter, som f.eks. tilbud, ordreoprettelse og ressourceallokering således, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til status og fremdrift
 • Support og opfølgning på kontrakter således, at vi proaktivt leverer service på et højt niveau og er på forkant med kommende kontraktrelaterede aktiviteter
 • Support og opfølgning på kunder, hvor du proaktivt kommunikerer og understøtter kunderne igennem processen og således oplever at være ”fulgt helt til dørs”
 • Medvirke til og supportere ved kommercielle aktiviteter rettet mod markedet og kunder
 • Etablering og vedligehold af kunde-, kontrakt- og medarbejderdata i vores systemer
 • Administrativt relaterede opgaver, der skal sikre at vi har rette grundlag og fundament for at agere professionelt og med en styrke, der giver kunderne gode oplevelser ved vores leverede ydelser
 • En masse ad hoc opgaver, hvor du selv er med til at sætte ramme og ambition for indhold og dermed væsentlig påvirkning af output

Hvem er du?

En bestemt uddannelse er ikke afgørende, men det er vigtigt at du har erfaring og dokumenterede kompetencer i arbejdet med:
 • ERP systemer (vi bruger SAP)
 • Service Management Systemer (vi bruger pt. FX og konverterer i foråret 2022 til nyt)
 • SLA og KPI for dine leverancer og performance
 • Sprog, som udover dansk er engelsk på daglig basis
 • At indgå i et team, men og teams i en international matrix organisation
 • Optimering og forbedring af processer, herunder implementering og forankring
 • At arbejde i et miljø med højt aktivitetsniveau og mange bolde i luften samtidig
 
Derudover forventer vi at du er dygtig til at kommunikere såvel skriftligt som mundtlig på dansk og engelsk, ligesom vi ønsker os en kollega, der er villig til at gå den ekstra mil for at hele teamet kommer i mål. 
Din dagligdag vil være præget af selvstændighed, hvilket betyder at du skal kunne drive dig selv frem til og gennem opgaverne. Du vil som nævnt indgå i tværfunktionelt og -organisatorisk arbejde, hvorfor det samtidig er afgørende at du har en imødekommende og samarbejdende tilgang til teamet du er en del af.
Hvis ovenstående rammer det du kan og det der driver dig, så vil vi glæde os til at høre fra dig.

Additional Information

 • JOB ID: HRD143512
 • Category: Customer Experience
 • Location: Strandesplanaden 110,Vallensbaek Strand,DK2665,Denmark
 • Nonexempt
Customer Experience (GLOBAL)

Vallensbæk Strand,

Honeywell Technology Solutions Inc. (HTSI) offers world-class competencies in management, space systems and services, engineering, logistics, information technology and testing and calibration. We provide value, expertise, competitive pricing and the highest quality standards available. Our customers can expect proven leadership processes, technical excellence and cost management. We offer more than just connections…we offer solutions.