Warszawa,

Dołącz do zespołu Salesforce Business Group w Accenture - największego Partnera Salesforce na świecie i razem kształtujmy przyszłość wiodących, globalnych przedsiębiorstw, z usług których korzystasz na co dzień.

Dołącz do zespołu Salesforce Business Group w Accenture w którego skład wchodzi zespół integracji Mulesoft – Accenture jest jednym z największych Partnerów Salesforce i Mulesoft na świecie - razem kształtujmy przyszłość wiodących, globalnych przedsiębiorstw, z usług których korzystasz na co dzień. Szukamy doświadczonych oraz innowacyjnych profesjonalistów w obszarze Integracji.

Czym jest Mulesoft?

Mulesoft , to jeden z produktów Salesforce który umożliwia zintegrowanie systemów, aplikacji i urządzeń w jeden współgrający ekosystem, przy jednoczesnym wsparciu zarzadzania pełnym cyklem życia API w organizacji. Według raportów Gartner Mulesoft jest jednym z najlepszych rozwiązań IpaaS i API Managementu na świecie, który stale sie rozwija.

Czym będziesz się zajmować:

+ Udział w innowacyjnych projektach realizowanych na potrzeby sektorów: finansowego, produkcyjnego, handlowego, telekomunikacyjnego, energetycznego.

+ Praca u klienta w zespołach projektowych.

+ Wsparcie analityków/senior deweloperów integracji w bieżącej pracy projektowej.

+ Szczegółowe obowiązki uzależnione są od specyfiki danego projektu i mogą obejmować:

+ prace programistyczne dotyczące implementacji integracji, przepływów danych, batch ETL (programowanie, wykonywanie testów jednostkowych, programowanie testów automatycznych, opracowanie dokumentacji technicznej, wsparcie deweloperskie testów integracyjnych, wsparcie wdrożenia),

+ wsparcie projektowania i budowy integracji systemów informatycznych (m. in analiza, wsparcie przygotowania architectury, przygotowywanie specyfikacji interfejsów).

Czego od Ciebie oczekujemy:

+ Podstawowa znajomość przynajmniej jednego języka programowania (np. Java, SQL, C, C++, C#, .Net, Python lub innych)

+ Podstawowej wiedzy na temat struktur danych i ich rodzajów (struktury płaskie, relacyjne, obiektowe)

+ Znajomości formatów wymiany danych (XML, JSON, CSV)

+ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

+ Kreatywność

+ Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

+ Gotowość oraz chęć do nauki i szkoleń

+ Komunikatywność

+ Posiadanie aktywnego statusu studenta

+ Dyspozycyjność w trakcie odbywania praktyki (min 30 godzin w tygodniu)

Dodatkowymi atutami będą:

+ Doświadcznie w programowaniu webserviców (SOAP, REST)

+ Doświadczenie w programowaniu służącym do przetwarzania danych (przetwarzanie danych z pliku, rekordów z bazy danych)

Co możemy Ci zaoferować:

+ Płatne praktyki na min. 3 miesiące

+ Rozwój – od prostych zadań po coraz trudniejsze pod okiem mentora

+ Rozwojowe zadania - współudział w tworzeniu rozwiązań, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie

+ Zdobycie doświadczenia w renomowanej firmie konsultingowej.

+ Po zakończeniu praktyk uzyskanie referencji oraz możliwość zatrudnienia na umowę o pracę - uproszczony proces rekrutacji

Aplikuj na Internship Accenture i wystartuj z karierą!

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

When applying please enclose the below statements:

I hereby consent to the processing of my personal data by Accenture sp. z o.o . with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive), necessary to carry out the recruitment process by Accenture . At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority.

I hereby also consent to the processing of my personal data for future recruitment proceedings held by Accenture sp. z o.o . with its registered seat in Warsaw (00-121), at ul. Sienna 39, NIP 526-00-15-900 (Data Controller), in accordance with the Act of May 10, 2018 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Data Protection Directive). At the same time, I declare that I provide my personal data completely voluntary. I also declare that I have been informed about my right to withdraw my consent or object to processing of data, request access to them, rectification, deletion, limitation of processing and their transfer, at any time and the right to lodge a complaint to the data protection supervisory authority.

Warszawa,

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.