Warszawa,

Kariera w obszarze konsultingu jest zróżnicowana i stymulująca. Każdy projekt stanowi ciekawe wyzwanie i umożliwia kontakt z nowymi klientami, zagadnieniami biznesowymi, technologiami i ludźmi. Poszukujemy pracowników potrafiących kwestionować konwencjonalny sposób myślenia i będących w stanie oferować unikalne i innowacyjne rozwiązania dla naszych klientów. Nasza firma to miejsce, w którym możesz pracować z najzdolniejszymi ludźmi w biznesie i technologii określając nowe możliwości i podejmując najtrudniejsze wyzwania.

Czym będziesz się zajmować?Wesprzesz nasz zespół w rozwoju, utrzymaniu i optymalizacji procesów masowego przetwarzania danych (data lake pipelines) naszego klienta z obszaru social media. Przede wszystkim będziesz odpowiadać za:

• Tworzenie rozwiązań end-to-end, w tym programowanie,• Analizę napotkanych problemów oraz wdrażanie ich rozwiązań,• Przygotowanie dokumentacji technicznej.

Czego od Ciebie oczekujemy?• Bardzo dobrej znajomości SQL oraz doświadczenia w pracy z bazami danych typu OLAP,• Min. 2 letniego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania związanego z przetwarzaniem dużej ilości danych (data lake pipelines) z wykorzystaniem języka Python,• Znajomości zagadnień z zakresu Big Data (Hive, Spark, Hbase, HDFS, Cassandra, Kafka),• Mile widziana jest znajomość Apache Airflow,• Zaangażowania w pracę w międzynarodowym, interdyscyplinarnym zespole, łączącym kompetencje techniczne i biznesowe,• Biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

Co możemy Ci zaoferować?• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,• Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych,• Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport oraz karty lunchowej),• Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem,• Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji),• Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych,• Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych,• Płatny program poleceń pracowników.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Warszawa,

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.

Similar jobs