Santiago De Compostela, Georgia

Praktyki w obszarze testów (możliwość pracy w 100% zdalnie)

Lokalizacja: Łódź/ Katowice

Czy Quality Engineering w Accenture jest właśnie dla Ciebie?

Sprawdź to!

Czy szukasz wyzwań? Postrzegasz w nich źródło rozwoju swoich umiejętności? Szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość udziału w szkoleniach i zdobywania certyfikatów, by stać się ekspertem w dziedzinie QE? Chcesz zyskać możliwość zaangażowania w innowacyjne, międzynarodowe projekty? Czy poszukiwanie błędów w rozwiązaniach technologicznych sprawia Ci frajdę? Jeśli większość odpowiedzi jest twierdząca, to prześlij nam swoje CV!

Oto kilka przykładowych projektów jakie obecnie realizujemy:

+ Testowanie z wykorzystaniem mikrokontrolerów.

+ Współpraca z firmą tworzącą najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie biologii molekularnej.

+ Zapewnienie jakości oprogramowania do projektowania skomplikowanych instalacji na platformach wiertniczych.

+ Wdrożenie oprogramowania systemów Internet of Things zainstalowanych na kontenerowcach.

Dołączając do nas na praktyki będziesz mieć szansę na rozwój pod okiem specjalistów w obszarze testów manualnych, jak i automatycznych.

Jak pracujemy?

+ Stoimy na straży wysokiej jakości oprogramowania.

+ Testujemy różnorodne technologie (np Salesforce, Magento, aplikacje webowe, mobilne).

+ Korzystamy z wielu narzędzi (np Postman, Selenium, Soap UI, Jira, Testlink).

+ Analizujemy, tworzymy przypadki testowe i przeprowadzamy testy.

+ Tworzymy wielokulturowe zespoły.

+ Pracujemy w międzynarodowym środowisku.

Czego od Ciebie oczekujemy?

+ Zaangażowania i otwartości na zmiany.

+ Komunikatywności.

+ Zainteresowania tematyką testowania oprogramowania.

+ Analitycznego myślenia.

+ Języka angielskiego na poziomie min. B2.

+ Dostępności w wymiarze minimum 32 godzin tygodniowo.

Co będzie Twoim dodatkowym atutem?

+ Wcześniejsze doświadczenie w wykonywaniu testów oprogramowania.

+ Znajomość zagadnień związanych z testami oraz narzędzi do testowania takich jak Selenium.

+ Podstawowa znajomość SQL.

+ Umiejętność posługiwania się narzędziami do zarządzania testami (np Jira, HP ALM) .

Co możemy Ci zapewnić?

+ Płatne praktyki z możliwością związania się z firmą na dłużej po ich ukończeniu.

+ Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500.

+ Dostęp do najnowszych rozwiązań oraz narzędzi technologicznych, które pozwolą Ci poznać specyfikę pracy projektowej i realizować wyzwania biznesowe klienta.

+ Pakiet wdrożeniowy (szkolenia wprowadzające), dostęp do katalogu bezpłatnych kursów oraz wsparcie doświadczonych pracowników.

+ Elastyczny czas pracy (możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu pracy).

+ Indywidualne wsparcie i możliwość rozwoju zawodowego, a także sesje z Coachem.

+ Różne aktywności w ramach Happiness at work oraz inicjatywy sportowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Santiago De Compostela, Georgia

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.

Similar jobs