Kraków,

Accenture Cloud First to nowa, wielousługowa grupa, która umożliwia re-platforming globalnych firm w chmurze z większą szybkością i osiąganiem większej wartości. Cloud First łączy wiedzę i doświadczenie w chmurze w pracy z ponad 950 klientami w 34 000 projektach chmurowych w 68 krajach, a także z ponad 70 000 specjalistów w chmurze. Pomagamy firmom ze wszystkich branż szybko stać się firmami Cloud First i przyspieszyć ich cyfrową transformację, aby osiągnąć większą wartość w tempie i na dużą skalę.

Czym będziesz się zajmować:

+ Analiza techniczna wymagań klientów.

+ Wsparcie w przygotowaniu architektury rozwiązań.

+ Opracowanie dokumentacji wdrażanych rozwiązań.

+ Implementacja rozwiązań w zakresie monitoringu infrastruktury, usług oraz aplikacji.

+ Integracja narzędzi monitorujących z systemami ITSM oraz innymi narzędziami monitorowania.

Czego od Ciebie oczekujemy:

+ Doświadczenie w obszarze wdrażania oraz rozwoju narzędzi do monitorowania infrastruktury, usług IT i/lub aplikacji (np. Zabbix, Nagios, Prometheus, Dynatrace, Solarwinds, ManageEngine, BMC).

+ Doświadczenie w monitorowaniu rozwiązań chmurowych, wirtualizacyjnych oraz konteneryzacyjnych.

+ Znajomość zagadnień sieciowych oraz administracji systemami Linux i Windows.

+ Znajomość zagadnień z obszaru ITIL (przedewszystkim Incident Management, Problem Management).

+ Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru baz danych (mile widziane doświadczenie w pracy z MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MSSQL i/lub Oracle).

+ Umiejętność programowania (Bash, PowerShell, Python i/lub JavaScript).

Mile widziane:

+ Znajomość narzędzi z obszaru ITIL (np.: Jira, ServiceNow, HP SM).

+ Doświadczenie w pracy z takimi narzędziami jak: Grafana, Kubernetes, Splunk, ElasticSearch.

+ Znajomość rozwiązań “End User Experience Monitoring”.

+ Doświadczenie w pracy z bazami konfiguracji (CMDB).

Co możemy Ci zaoferować:

+ Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

+ Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz program akcji pracowniczych.

+ Dostęp do platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług, w tym karty Multisport oraz karty lunchowej).

+ Indywidualne wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także możliwość sesji z Coachem.

+ Szeroki pakiet szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji)

+ Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500 z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych.

+ Employee Assistance Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych, finansowych oraz psychologicznych.

+ Płatny program poleceń pracowników. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kraków,

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.