Apeldoorn,

Join a team recognized for leadership, innovation and diversity

De Commissioning Engineer is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Project Manager / Project Supervisor bij de begeleiding van de veldwerkzaamheden op de toegewezen projecten. overeenkomstig de overeengekomen klantspecificaties.

De Commissioning Engineer heeft de vaardigheden om zelfstandig een complex beveiligings- en brandmeldsysteem gekoppeld aan een gebouwbeheerssysteem te configureren en inbedrijfstellen. Hij zal op basis van de functionele specificaties een systeem operationeel te maken, eventuele storingen oplossen en dan testen uitvoeren om de operationele werking te bevestigen.

Dit houdt onder andere het completeren/bijhouden van de informatie in:

- Testlijsten

- Functionele omschrijving

- Configuratie op het Beheersysteem

- Grafische presentatie

Bovenstaande werkzaamheden dienen nauwkeurig uitgevoerd te worden, waarbij tevens gelet moet worden op tijdigheid en planning. De engineer dient binnen het projectteam te communiceren wat de status is van de werkzaamheden. Daarbij is het signaleren van afwijkingen en eventuele meerwerken een belangrijke factor.

De Commissioning Engineer is verantwoordelijk voor de controle op het verrichtte werk van de onderaannemer en zo nodig te laten wijzigen. Tevens zal hij de eerstelijns vragen van de onderaannemer beantwoorden, daartoe dient hij over uitstekende communicatieve vaardigheden te beschikken.

De Commissioning Engineer is in staat om binnen een projectteam naar aanleiding van een bespreking de benodigde actiepunten voor zichzelf te bepalen.

Na inbedrijf name van de systemen zal de Commissioning engineer gebruikersinstructie geven aan de klant over de werking van het systeem en bijbehorend gebruik.

 

Verantwoordelijkheden:

Technisch:

 • Evaluatie van installaties van de klant voor installatie-vereisten en installatieontwerp.
 • Uitvoering van de inbedrijfstelling en het testen van de systemen ter plaatse. Leveren van testdocumenten als bewijs van functionele werking.
 • Configuratie en programmering van geleverde systemen.
 • Oplossen van storingen en onvolkomenheden.
 • Begeleiding en controle van onderaannemers.

Klanttevredenheid:

 • Levert consistente hoogwaardige oplossingen voor serviceondersteuning en innovatie aan klanten.
 • Overtreft de verwachtingen van de klant continu.

Training/Mentorschap

 • Biedt ondersteuning aan technici in het veld.
 • Verzorgt instructie aan gebruikers

 

Opleidingsniveau en/of relevante ervaring:

 • MBO of MBO+ startfunctie elektrotechniek, werktuigbouwkunde of gelijkwaardige opleiding.
 • 0-5 jaar werkervaring in relevante werkomgeving en/of relevant vakgebied.

vereisten:

 • Wil om een uitgebreide productkennis te ontwikkelen via formele trainingen en in omgevingen "op de werkvloer", werkend met de nieuwste Honeywell-technologie.
 • Een sterke verbintenis tot veiligheid en een veilige werkomgeving.
 • Vermogen om eigen taken in projecten te plannen en te overzien.
 • In staat zelfstandig te werken binnen een projectteam.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Het vermogen om zichzelf te motiveren.
 • Vermogen om onder tijdsdruk te werken.
 • Het vermogen om meerdere projecten tegelijkertijd uit te voeren
 • Het vermogen om wensen van de klant te vertalen naar technische oplossingen.
 • Streven naar het bereiken van klanttevredenheid.
 • Kennis van netwerken, databasetechnologie en IT-trends is een plusplunt.
 • Beschikt over kennis van hoogwaardige veiligheids-, brand- of luchtbehandelingstoepassingen.
 • Voldoende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, zodanig dat trainingen, uitleg en documentatie in het Engels gevolgd danwel gelezen kan worden.

 

Additional Information

 • JOB ID: HRD139816
 • Category: Engineering
 • Location: Lange Amerikaweg 55,Apeldoorn,APELDOORN,7332 BP,Netherlands
 • Nonexempt
Engineering (GLOBAL)

Apeldoorn,

Honeywell Technology Solutions Inc. (HTSI) offers world-class competencies in management, space systems and services, engineering, logistics, information technology and testing and calibration. We provide value, expertise, competitive pricing and the highest quality standards available. Our customers can expect proven leadership processes, technical excellence and cost management. We offer more than just connections…we offer solutions.

Similar jobs