Santiago De Compostela, Georgia

Praktykant/ka -SAP PI/PO

Lokalizacja: Łódź

Czym będziesz się zajmować?

+ Nauką SAP i obsługą szyny danych SAP PI

+ Pracą z technologiami SAP wspomagającymi wymianę danych pomiędzy systemami

+ Poznawaniem narzędzi służących do analizy i budowy interfejsów

+ Wsparciem zespołu w realizacji codziennych zadań związanych z projektami integracyjnymi

+ Uczestnictwem w międzynarodowych projektach.

+ Tworzeniem dokumentacji.

Czego od Ciebie oczekujemy:

+ umiejętności programowania w dowolnym języku

+ znajomości protokołu HTTP/HTTPS

+ wiedzy na temat formatów XML lub JSON

+ dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

+ chęci i gotowości do nauki

+ umiejętności pracy w zespole

+ dostępności minimum 24 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku

Dodatkowym atutem będzie:

+ znajomość SAP,

+ znajomość języka niemieckiego

+ doświadczenie projektowe / wdrożeniowe.

Co możemy Ci zapewnić?

+ Płatne praktyki z możliwością związania się z firmą na dłużej po ich ukończeniu.

+ Udział w realizacji projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500.

+ Dostęp do najnowszych rozwiązań oraz narzędzi technologicznych, które pozwolą Ci poznać specyfikę pracy projektowej i realizować wyzwania biznesowe klienta.

+ Pakiet wdrożeniowy (szkolenia wprowadzające), dostęp do katalogu bezpłatnych kursów oraz wsparcie doświadczonych pracowników.

+ Elastyczny czas pracy (możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu pracy).

+ Indywidualne wsparcie i możliwość rozwoju zawodowego, a także sesje z Coachem.

+ Różne aktywności w ramach Happiness at work oraz inicjatywy sportowe.

Prześlij swoje CV, klikając w przycisk aplikowania lub na adres e-mail: lodz.recruitment@accenture.com

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Santiago De Compostela, Georgia

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.

Similar jobs