Trondheim,

Innovate to solve the world's most important challenges

Organisasjon.

 • Direkte underordnet Sales Leader Norway

Ansvar

 • Salg til kunder innen definert område
 • Ansvarlig for eget resultat i henhold til oppsatte mål
 • Rapporterer til Sales Leader Norway
 • Følge Honeywells Code of Conduct og etiske retningslinjer

Stillingens formål/hovedarbeidsoppgaver

 • Utstrakt kundekontakt og oppfølging av kunder per telefon og mail
 • Utføre Salgsprosessen i henhold til standardisert arbeid
 • Lage tilbud i SFDC og oppdatere status forløpende
 • Ivareta eksisterende og utvikle nye kunderelasjoner
 • Gjennomføre rapportering og forecast etter en hver tid gjeldene tidsfrister.
 • Observere og videreformidle relevant markedsinformasjon.
 • Bidra aktivt i Tier møter, Salgsmøter og andre møter det er forventet at man er tilstede på.
 • Bidra til kontinuerlig prosessforbedring i salgsavdelingen
 • Gjennomføre pålagt trening i Learning HUB og rapportere HSE hendelser
 • Utføre andre oppgaver som blir tildelt fra Sales Leader Norway og som er relevant i forhold til stillingen.

Fullmakter

 • I henhold til gjeldende instrukser for attestering og beslutning
 • I henhold til Honeywell sine personalrutiner

Kravprofil

 • Bachelor eller teknisk fagskole innfor elektrofag, svakstrøm eller tilsvarende. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Fordel med god kjennskap til systemer innfor brannvarsling med tilhørende systemer
 • Gode datakunnskaper og bruk av programvare
 • Være robust i forhold til å takle et høyt arbeidstempo
 • Trives med å jobbe selvstendig og  team
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Kontaktflate

 • Kunder
 • Interne enheter som service, prosjekt og lager
 • Leverandører, underleverandører og konsulenter

Spesielle vilkår

 • SIP
 • Kontorsted: Oslo, Bergen eller Trondheim

Additional Information

 • JOB ID: HRD106411
 • Category: Sales
 • Location: Sluppenvegen 12 E,Trondheim,SOR TRONDELAG,7037,Norway
 • Nonexempt
Global (ALL)

Trondheim,

Honeywell Technology Solutions Inc. (HTSI) offers world-class competencies in management, space systems and services, engineering, logistics, information technology and testing and calibration. We provide value, expertise, competitive pricing and the highest quality standards available. Our customers can expect proven leadership processes, technical excellence and cost management. We offer more than just connections…we offer solutions.