Santiago De Compostela, Georgia

.NET Developer with Azure

Lokalizacja: Katowice, Łódź lub zdalnie

W Accenture Advanced Technology Center rozbudowujemy praktykę Microsoft, dlatego też poszukujemy programistów .NET znających Azure/Azure Cognitive Search. Osoby te dołączą do projektu dla klienta z obszaru bankowego, polegającego na rozszerzeniu istniejącego rozwiązania o nowe funkcjonalności.

Czego od Ciebie oczekujemy?

+ Znajomości C#, .NET Core

+ Doświadczenia w tworzeniu rozwiązań w Azure

+ Bardzo mile widziana znajomość i praca z Azure Cognitive Search lub podobnymi usługami wyszukiwarkowymi

+ Bardzo mile widziana znajomość Azure Application Insights oraz Azure DevOps

+ Znajomości GIT i GitHub

+ Umiejętności komunikacji w j.angielskim na poziomie bardzo dobrym

Możemy zaoferować Ci:

+ Stabilne warunki

zatrudnienia w oparciu o umowę

o pracę. 

+ Udział w realizacji

projektów na globalną skalę dla największych międzynarodowych firm z Fortune500

z użyciem najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych. 

+ Pakiet wdrożeniowy

(szkolenia wprowadzające) oraz wsparcie doświadczonych pracowników. 

+ Szeroki pakiet

szkoleniowy (oferta szkoleń miękkich i technicznych, dostęp do platformy

e-learningowej, możliwość dofinansowania do kursów oraz certyfikacji). 

+ Indywidualne

wsparcie Career counselor’a i określoną ścieżkę rozwoju zawodowego, a także

możliwość sesji z Coachem. 

+ Dodatkowe zajęcia z

języków obcych. 

+ Prywatną opiekę

medyczną i ubezpieczenie na życie. 

+ Dostęp do

platformy MyBenefit (możliwość skorzystania z szerokiej gamy produktów i usług,

w tym karty Multisport oraz karty lunchowej). 

+ Employee Assistance

Program – bezpłatne wsparcie w jednorazowych konsultacjach prawniczych,

finansowych oraz psychologicznych. 

+ Płatny program

poleceń pracowników. 

+ Pracę zdalną oraz

elastyczny czas pracy. 

+ Różne aktywności w

ramach Happiness at work oraz inicjatywy sportowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w

przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: katowice.recruitment@accenture.com

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie

interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

W dokumentach aplikacyjnych

prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul.

Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania

rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje

dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam

poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie.

Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez

Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP

526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe

całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o

przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu

przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni

przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z

Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze

względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność,

narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie

etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium

niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu

z wybranymi kandydatami.

Santiago De Compostela, Georgia

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.

Similar jobs