Warszawa,

Dołącz do naszego zespołu IES - Intelligent Engineering Services, w którym realizujemy innowacyjne projekty dla naszych partnerów biznesowych w Polsce i w Europie. Transformujemy systemy IT naszych klientów, tworząc nowoczesne, kompleksowe rozwiązania IT skali Enterprise z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Poszukujemy osób na stanowisko Cloud Engineer, które chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie budowy oprogramowania działających w technologiach chmury obliczeniowej z wykorzystaniem dostępnych tam mechanizmów i narzędzi. Jeżeli jesteś otwarty na nowe technologie i dynamiczne środowisko pracy – ta oferta jest dla Ciebie.

Czym będziesz się zajmować?

+ Projektowaniem i przygotowywaniem komponentów systemów IT, których środowiskiem wykonania jest chmura obliczeniowa (AWS, Google Cloud Platform lub Azure)

+ Migracją istniejących aplikacji do środowiska chmury obliczeniowej

+ Optymalizacją aplikacji do wykorzystywania mechanizmów dostępnych na poszczególnych platformach chmur obliczeniowych

Czego od Ciebie oczekujemy?

+ Min. 1 roku komercyjnego doświadczenia w technologiach chmurowych

+ Umiejętności programowania w jednym z języków oprogramowania: Java, C#, Python, ES6/NodeJs

+ Znajomość produktów i interfejsów programistycznych jednej z chmur obliczeniowych: Azure, Google Cloud Platform, AWS

+ Znajomości metodologii Agile/Scrum oraz umiejętność pracy w zespole Agile

+ Znajomości cyklu życia systemu IT

+ Doświadczenia w pracy z systemami operacyjnymi Windows lub Linux

+ Znajomości systemu kontroli wersji - GIT

+ Znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

+ Dodatkowym atutem będzie znajomość Dockera, Kubernetes, narzędzi do testów automatycznych, JIRA, certyfikacja w w/w chmurach obliczeniowych

Co oferujemy w zamian?

+ Pracę w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT

+ Poznanie różnych technologii i narzędzi użytych do ich wdrożenia

+ Szerokie możliwości rozwoju: dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, udział w konferencjach i szkoleniach

+ Opiekę dedykowanego mentora, pomoc doświadczonych specjalistów, a także jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery

+ Pełen komfort pracy: prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i najbliższych, ubezpieczenie na życie, kartę Multisport, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold, ergonomiczne wyposażenie biurowe

+ Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Warszawa,

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.