Warszawa,

Czym będziesz się zajmować?

Realizujemy projekty z zakresu przetwarzania danych online i batch z wykorzystaniem technologii Spark (na platformie Databricks, Hortonworks Data Platform 3, HDInsight 3.6 i 4.) oraz klasycznych technologii Hadoop takich jak Hive.

Przykładowe realizacje:

Rozwiązanie do integracji danych od zewnętrznego dostawcy danych tele-marketingowych z wewnętrznymi danymi sprzedażowymi, marketingowymi i finansowymi w celu spojrzenia na wielu płaszczykach i w wielu wymiarach (geograficznych, branżowych, czasowych i innych) na skuteczność sprzedaży i procesu ją wspierających. Narzędzie zaimplementowane w Spark jako silniku przetwarzania z danymi wspomagającymi z SAP i wizualizacją w Tableau.

Rozwiązanie do wykrywania anomalii w danych adresowych klientów (skala milionów klientów) i ich korekty w oparciu o szereg reguł wykorzystujących zarówno różne wewnętrzne repozytoria danych klienta jak i dane teleadresowe od zewnętrznego dostawcy. Narzędzie zaimplementowane w Spark jako silniku przetwarzania i zintegrowane z danymi z baz relacyjnych Oracle.

Mechanizm do zbierania i przetwarzania logów z aplikacji klienckiej zaimplementowany przy wykorzystaniu narzędzia Oozie jako schedulera procesu, Hive jako technologii data store, Sparka jako silnika przetwarzań danych oraz Sqoopa jako narzędzia do eksportu danych wynikowych do relacyjnej bazy danych.

Dla kogo?

Ofertę kierujemy do Data Engineerów z min. rocznym doświadczeniem i komercyjnymi realizacjami w obszarze Big Data, w szczególności ze znajomością technologii Spark i Scala.

Szukamy osób otwartych na zdobywanie nowej wiedzy, kreatywnych, komunikatywnych, lubiących pracę w zespole.

Co możemy Ci zapewnić:

Umowę o pracę z pakietem benefitów (opieka medyczna, karta restauracyjna, multisport, ubezpieczenia)

Dostęp do wewnętrznej platformy szkoleniowej z predefiniowanymi ścieżkami nauki, np. dla architektów, deweloperów, konsultantów, projektantów UI. W wyborze i indywidualnym dostosowaniu ścieżki pomaga dedykowany opiekun.

Finansowanie i dostęp do platform szkoleniowych i certyfikacji u zewnętrznych dostawców szkoleń, np. Cloudera/Hortonworks (Databricks, Azure, Snowflake)

Dostęp do platform językowych i bibliotek.

Firmowy program assistance.

System poleceń pracowniczych.

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Warszawa,

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.