Kraków,

Poszukujemy osób na stanowisko DevOps Engineer, które chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie

automatyzacji rozwiązań, optymalizacji pracy zespołów programistycznych oraz

procesu dostarczania oprogramowania przez cały jego cykl życia. Jeżeli jesteś

otwarty na nowe technologie i dynamiczne środowisko pracy – ta oferta jest dla

Ciebie.

Czym się będziesz zajmować:

·

Automatyzacją rozwiązań i

optymalizacją pracy zespołu Developerów

·

Rozwojem i

utrzymaniem środowiska Continuous Integration

·

Utrzymywaniem

i rozwijaniem narzędzi DevOps:

o kontrola wersji: Bitbucket, TFS, Gitlab czy inne

o automatyzacja i orkiestracja: Jenkins, TFS, Bamboo czy

inne

o statyczna analiza kodu: SonarQube

o

monitorowanie: New Relic, Grafana, Prometheus, Azure App Insights

Czego od Ciebie oczekujemy?

· Znajomości metodologii Agile/Scrum oraz pojęć z zakresu Continuous Integration i Continuous Delivery

·

Znajomości

cyklu życia produktu

· Podstawowej znajomości narzędzi automatyzacji takich (np. Jenkins)

· Podstawowej znajomości programowania skryptowego (np. skrypty powłoki

BASH)

· Doświadczenia w pracy z systemami operacyjnymi Windows lub Linux

· Podstawowej znajomości systemu kontroli wersji - GIT

· Znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

· Dodatkowym atutem będzie znajomość Docker’a, Bitbucket’a i

innych narzędzi DevOps

Co oferujemy w zamian?

· Pracę w jednej z największych na świecie firm

doradztwa IT

· Poznanie różnych technologii i narzędzi użytych do ich wdrożenia

· Szerokie możliwości rozwoju:

o

dofinansowanie

kursów i certyfikacji

o

dostęp do

materiałów oraz platform e-learningowych

o

udział w

konferencjach i szkoleniach

· Opiekę dedykowanego mentora, pomoc doświadczonych specjalistów,

a także jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery

· Pełen komfort pracy:

o

prywatną

opiekę medyczną dla Ciebie i najbliższych

o

ubezpieczenie

na życie

o

karnety

sportowe (karta Multisport)

o

vouchery lunchowe

o

korporacyjną

kartę kredytową American Express Gold

o

ergonomiczne

wyposażenie biurowe

· Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco,

nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić

oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z

siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900

(Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu

niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie

dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o

przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu

przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam

również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji

przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator

danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie

dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o

przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu

przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci,

którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w

jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu

rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze

względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność,

narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie

etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium

niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktu z

wybranymi kandydatami.

Kraków,

Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with its clients to help them become high-performance businesses and governments.

Working with Accenture in the United States,  you can join ranks with more than 211,000 people in 120 countries and work with clients in nearly every major industry worldwide, including 96 of the Fortune Global 100, more than three-quarters of the Fortune Global 500 and government agencies around the world. Accenture’s people build careers in different areas of business, specifically Consulting, Technology and Outsourcing, as well as within our internal corporate functions.

With the breadth of talent our people have, they not only build strong careers, they offer their talents and skills to help clients and communities around the world.

Similar jobs